KS-bogen (2. udg.)

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

239.00 DKK

Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

2

ISBN:

9788779704817

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779704855

See details

About this book

Er demokratiet under pres? Hvorfor vinder google-buddhismen frem i det senmoderne samfund? Kan forskellige religioner og kulturer leve sammen i det samme samfund? Hvordan kan vi begrunde prioriteringen af offentlige midler etisk? Disse og andre spørgsmål rejses i denne bog. Igennem bogens fire kapitler belyser forfatterne sager og fænomener i den vestlige verden, hvor religion, samfundsfag og historie er tæt forbundne. Bogen er opdateret, så den passer til de nye krav i læreplanen for KS fra 2017. Nye områder er derfor skrevet ind, ligesom alle kapitler er opdateret i forhold til de faglige mål og kernestof. De fire temaer kan både kan danne grundlag for flerfaglige forløb, men også stå selv i forhold til de enkeltfaglige forløb.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.