Metodebogen

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779704572

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779704800

See details

About this book

Metodebogen er både grundbog og håndbog i et samfundsfagligt kerneområde. Bogen præsenterer, hvordan vi bruger samfundsfag til opgave- og problemløsning og introducerer kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. Samfundsfaglig formidling, herunder de skriftlige opgavetyper, belyses med kortfattede eksempler. Endelig demonstrerer et kapitel, hvordan videnskabsteoretiske valg påvirker den konkrete undersøgelse. Det er en grundlæggende antagelse i Metodebogen, at samfundsfag ikke kun er et teoretisk fag, der foregår i bøgerne og i klasselokalet. Samfundsfag skal være tæt knyttet til empirien, og samfundsfaglig metode gør det muligt at undersøge det omkringliggende samfund på en systematisk måde. Bogen er skrevet specifikt til samfundsfag på A-niveau, men vil også kunne bruges på andre uddannelsestrin, hvor der kræves en både grundlæggende og grundig introduktion til gennemføre egne og vurdere andres samfundsfaglige undersøgelser.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.