International økonomi

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

International økonomi

International økonomi - Grundbog til B-niveau

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

293.00 DKK

Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779704244

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779704398

See details

About this book

International økonomi - grundbog til B-niveau er skrevet til IØ på HHX efter gymnasiereformen 2017. Den formidler hele fagområdet i et klart sprog og indbydende layout, og den tilhørende arbejdsbog rummer både "tjek på lektien"-spørgsmål, øvelsesopgaver, oplæg til projekter og repetition af begreber. I International økonomi - grundbog til B-niveau forklares det faglige stof pædagogisk og grundigt, samtidig med at bogens omfang på ca. 300 sider giver plads til andre aktiviteter indenfor læreplanens nye sidetalsgrænse. International økonomi - grundbog til B-niveau har en tydelig struktur og progression, hvor del 1 introducerer både mikro-, makro- og international økonomi. Del 2 går tæt på makroøkonomien og del 3 er dedikeret til international økonomi. Bogen rummer masser af tabeller og figurer, som er gode udgangspunkter i en undervisningssituation og tilgodeser eleverne i en meget visuel kultur.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.