Studieretningsbogen - samfundsfag/engelsk

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Studieretningsbogen - samfundsfag/engelsk

Studieretningsbogen - samfundsfag/engelsk

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779704336

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779704374

See details

About this book

Dette er en temabog til brug på studieretninger med samfundsfag og engelsk på A-niveau. Formålet med bogen er at vise, hvordan man kan arbejde med samme tema i samfundsfag og engelsk i henholdsvis 1. g, 2. g og 3. g med en stigende progression. Med den nye reform (2017) er der stigende krav til det flerfaglige samarbejde, og der er samtidig krav om, at man træner de nye tværgående kompetencer; skriftlighedskompetencen, innovationskompetencen, digitaliseringskompetencen, internationaliseringskompetencen og karrierekompetencen. Denne bog er et bud på, hvordan kompetencerne og det flerfaglige samarbejde kan organiseres i studieretninger med samfundsfag og engelsk. Bogen behandler tre temaer: Nye medier, nye virkeligheder, nye identiteter?, Er Danmark og Storbritannien klassesamfund? samt Overvågning - sikkerhed eller kontrol? Endelig rummer bogen en toolbox til de to fag.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.