Luk samfundet op

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Luk samfundet op

Luk samfundet op

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

26.00 USD

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

3

ISBN:

9788779703742

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779703902

See details

About this book

Luk samfundet op! er en populær grundbog til samfundsfag på C-niveau, og denne udgave er opdateret og tilpasset de nye læreplanskrav i gymnasiereformen 2017. Bogen er bygget op omkring i tematiske kapitler, hvor fagets kernestof bliver præsenteret på en måde, der gør det nemmere for den enkelte elev at anvende det på dagens samfund. I den nye udgave af bogen er der øget fokus på deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle samt fokus på demokratisk dannelse på sociale medier. Den nye udgave suppleres med en gennemgående opdatering af hjemmesiden luksamfundetop.dk.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.