Det politiske Europa

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Det politiske Europa

Det politiske Europa - en grundbog om EU

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

168.00 DKK

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

3

ISBN:

9788779703797

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779703827

See details

About this book

Når forandringer sker hurtigt, er bøgerne uundværlige til at forstå en kaotisk verden og give et perspektiv på begivenhederne. Det gælder i særlig grad Den Europæiske Union. 3. udgave af den klassiske EU-grundbog, Det politiske Europa, er grundlæggende en helt ny bog. Strukturen er ændret, således at det centrale og obligatoriske EU-stof er dækket ind i et stort indledende kapitel 1. Her gives en samlet oversigt i koncentreret, men alligevel diskuterende form af de vigtigste principper bag EU samt af EU's opbygning, politikområder og vigtigste aktuelle udfordringer. Kapitlerne 2-6 giver mulighed for at gå i dybden med temaer ud fra eget valg. Nyt her er især kapitel 5, hvor der skelnes mellem fire store kriser, der i dag præger EU-samarbejdet. I kapitel 4 føres udviklingen på fire vigtige politikområde à jour. Kapitel 7 indeholder som hidtil en gennemgang af Danmarks forhold til EU – nu i opdateret form.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.