Dansk og historie i samspil

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Dansk og historie i samspil

Dansk og historie i samspil - Lotte Schou,Susanne Ørstrøm

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

23.00 USD

Year:

2012

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779701359

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779702738

See details

About this book

Denne bog lægger op til, at undervise tematisk samtidig med at undervisningen spreder sig over tid. Fagene mødes omkring flere forskellige temaer. Myten er et gennemgående tema. Samtidig arbejder vi med andre faglige temaer indenfor det enkelte kapitel og på tværs af kapitler. Således lægger danskmaterialet op til arbejdet med myter, eventyr, mundtlig og skriftlig fortælletradition samt sagprosa. I historiedelen er myten som et element i skabelsen af den danske selvforståelse et gennemgående tema. Således spiller de to fag sammen. Som en tostemmig duet, hvor tonerne støder sammen, synkroniseres og i mødet giver fagene en ekstra dimension. Forskellige former for billeder står centralt i bogen både i det danskfaglige og det historiefaglige materiale. Billederne kan bruges i begge fag, i historie som levn i dansk som udgangspunkt for analyse af kunstneriske frembringelser i en given tid. Historiebevidstheden står centralt gennem bogens 8 kapitler. Dette konkretiseres i den fællesfaglige opgave s. 17, hvor eleverne skal finde en historie i deres egen familie og i det sidste kapitel, hvor to personlige historier er med til at fortælle Danmarks historie. Dansk supplerer med fortælleteknisk faglighed. Tre litterære tekster, et folkeeventyr, et kunsteventyr og en novelle, danner en litterær grundstamme og viser, hvordan grundtematikken kan være den samme i de tre tekster fra forskellige perioder, men at historien fortælles forskelligt helt afhængig af den tid, den er fortalt i. Forskelligartet tekstmateriale præsenteres og kan anvendes til at underbygge forståelsen af forskellige perioder af historien. Således indgår uddrag af de store lovkomplekser, en kirkelig indberetning, Danmarkssange og uddrag af en historisk roman. Denne bog kan bidrage til en videreudvikling af undervisningen i dansk-historieforløbet.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.