Velfærdsstaten under pres

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Velfærdsstaten under pres

Velfærdsstaten under pres - Victor Bjørnstrup,Tobias Matthiesen,Oliver Boserup Skov

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2015

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779702646

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779702653

See details

About this book

Igennem de senere år er den danske velfærdsmodel kommet under heftig debat. I denne grundbog til samfundsfag på A- og B-niveau dykker forfatterne ned i fire store udfordringer for den universelle, danske velfærdstat. Hvordan skal velfærdsstaten finansieres om 10, 20 og 30 år? Hvilke konsekvenser har borgernes forventninger for den universelle velfærdstanke? Hvordan påvirker den danske deltagelse i EU velfærdsstatens indretning? Hvilke udfordringer skaber den øgede globalisering for den danske velfærd? Bogen præsenterer den danske velfærdsstat og dens udfordringer på en måde, der klæder den kommende generation af meningsdannere fagligt på til at kunne forstå, forholde sig til og fortsætte den nødvendige debat om velfærdsstatens fremtidige indretning. I bogens afsluttende kapitel præsenteres en række løsninger på udfordringerne. Oliver Boserup Skov (f. 1971) Lektor ved Munkensdam Gymnasium i samfundsfag. Har været tilknyttet som underviser på fagdidaktisk kursus i samfundsfag og er mangeårig skriftlig censor ved studentereksamen og SRP og fungerende tilsynsførende. Har bl.a. udgivet ”B-bogen”, ”Netværkssamfundet” og ”Hooligan” til anvendelse i samfundsfag. Victor Bjørnstrup (f. 1989) Bachelor i Statskundskab ved Københavns Universitet. Har journalistisk tillægsuddannelse fra Danmarks Medie & Journalisthøjskole. Har udgivet bøgerne ”Stress – en konsekvens af senmoderniteten?” og ”Netværkssamfundet” Tobias Matthiesen (f. 1989) Bachelor i Journalistik og Virksomhedsstudier ved Roskilde Universitet. Tidligere journalist på Dagbladet Børsen. Har udgivet bøgerne ”Stress – en konsekvens af senmoderniteten?” og ”Netværkssamfundet”.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.