Hvordan fungerer Den Europæiske Union?

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Hvordan fungerer Den Europæiske Union?

Hvordan fungerer Den Europæiske Union? - Peter Nedergaard

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

21.00 USD

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9708779702172

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779702639

See details

About this book

Med 'Hvordan fungerer Den Europæiske Union?' får man overblik over, hvordan beslutninger træffes i EU. EU spiller en stor og stigende rolle for dansk politik og for dansk økonomi, fordi beslutninger her direkte eller indirekte også bestemmer hvordan Danmark fungerer. Professor Peter Nedergaard behandler i denne bog især beslutningsprocessen i EU. Ikke alene får man en gennemgang af de formelle institutioner, men også selve beslutningsprocessen, som illustreres med cases (REACH, Servicedirektiv, Importkvoter mod kinesiske tekstiler). Således får denne indviklede affære kød og blod. Måske får man lyst til at dykke endnu mere ned i disse sager enten i større opgaver eller i projekter? Den institutionelle gennemgang af arbejdsgangene i både Bruxelles og København får desuden et teoretisk løft. De klassiske integrationsteorier gennemgås sammen med nyere teori og kobles til den politiske praksis. Teorien kommer dermed i anvendelse. Endelig er der også en gennemgang af juraen bag EU.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.