Politik - kultur, konflikt og konsensus

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Politik - kultur, konflikt og konsensus

Politik - kultur, konflikt og konsensus - Jesper Hjarsbæk Rasmussen

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

29.00 USD

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779702288

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779702288

See details

About this book

Politik – kultur, konflikt og konsensus er et forsøg på at forene to af samfundsfags kernestofområder politik og sociologi. Bogen leverer med andre ord “politik classic”, men med et sociologisk tilsnit. Dermed bevæger bogen sig ind i den politiske sociologi. Politisk sociologi er den del af sociologien, der undersøger og analyserer relationen mellem politik og samfund, dvs. placerer politik i samfundsmæssig sammenhæng ved at analysere relationerne mellem sociale og politiske strukturer, institutioner og adfærd. Bogen går således i dybden med kernestoffet i samfundsfags grunddiscipliner. Samtidig bredes politikstoffet ud med sociologiske grunddiscipliner. Samtidig bredes kernestoffet ud med sociologiske teorier og begreber. Bogen sætter fokus på socialiseringens betydning for skabelsen af et lands politiske kultur og legitimitet og de politiske konsekvenser af sociale og kulturelle mønstre. Med cases om Storbritannien, Tyskland og USA kan eleverne undersøge og sammenligne, hvordan det konkret kommer til udtryk. Jesper Hjarsbæk Rasmussen er cand.mag. i historie og samfundsfag og lektor på Nyborg Gymnasium.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.