Ind i samfundet

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Ind i samfundet

Ind i samfundet - Jens Folke Harrits,Morten Hansen Thorndal

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2014

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779702097

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779702110

See details

About this book

Ind i samfundet er en tematisk bog til b-niveau i samfundsfag. I de fem temaer ulighed, velfærd, bæredygtighed, normalitet og magt kommer hovedområderne sociologi, politik, økonomi og metode i spil. Hvert kapitel er opbygget efter den samme skabelon: 1. En introduktion, der præsenterer hvilket kernestof fra c-niveau, kapitlet bygger ovenpå, hvilke kompetencer der i særlig grad er i spil samt hvilket kernestof fra læreplanen, som især dækkes. 2. En præsentation af temaet med en overordnet problemformulering. 3. En række problemfelter, som alle er afledt af den overordnede problemformulering. Ved bogens mange bokse markeres det tydeligt, om der er tale om definitioner, metode, begreber, teori eller empiri for at tydeliggøre materialets karakter for eleverne. Endelig indeholder bogen en lang række øvelser, der tydeligt træner de centrale spørgeord og genrer i samfundsfag. Ind i samfundet er ikke en klassisk lærebog, men en øvelsesbog, hvor længerevarende gruppearbejde (projektarbejde) kan blive den foretrukne arbejdsform. Jens Folke Harrits er lektor i samfundsfag og filosofi ved Odder Gymnasium. Morten Hansen Thorndal er udviklingschef og lektor i samfundsfag og religion ved Studenterkurset i Sønderjylland.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.