Economics ABC

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Economics ABC

Economics ABC - Per Henriksen

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

29.00 USD

Year:

2013

Language:

English

Edition:

1

ISBN:

9788779701328

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779701328

See details

About this book

Er udkommet og kan fåes her i pdf-udgave hvor du skal bruge en særlig Pdf-reader. Den kan læses både på PC, Mac og iPad. Det er en betingelse for køb af den engelske udgave i klassesæt, at skolen har købt et tilsvarende antal af den danske bogudgave. I bogen er der en tydelig faglig progression ved at de 7 temaer: - Marked - Vækst - Velfærd - Ulighed - Den gode økonomi - Økonomisk politik - Globalisering Bogen vil dermed også være velegnet til valghold hvor samfundsfag løftes fra C- til B-niveau og B- til A-niveau. I bogens afslutning introduceres 5 temaer velegnet til samarbejde med matematik: - Fjernelse af moms på fødevarer - Skat og arbejdsudbud - Kinas økonomiske vækst - Boligmarkedet - Ulighedsmål I tilknytning til hvert kapitel er der på ColumbusWeb en omfattende mængde øvelser, forslag til projekter m.v. Hver del (C, B og A) er tilpasset timetallene på de tre niveauer og kapitlerne er skåret således at lektiemængden bliver passende. Endelig indeholder bogen et afsnit om økonomisk metode hvad det så end er? Man kan have gavn af en samfundsfags-lærebog på engelsk hvis man - Som studerende vil lette overgangen fra gymnasiet til en videregående samfundsfaglig uddannelse der gør brug af meget engelsksproget materiale - Som lærer vil øge mulighederne for fagligt samspil mellem samfundsfag og engelsk, fx omkring amerikanske valg eller samfundsforhold i USA og Storbritannien - Som udlænding besøger Danmark og er interesseret i en politisk introduktion Oversættelsen er blevet til ud fra et behov for engelsksprogede lærebøger for det stigende antal klasser der bliver undervist i samfundsfag STX på engelsk. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Tips og Lotto-midlerne og Columbus-fonden.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.