Politics ABC

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Politics ABC

Politics ABC - Gregers Friisberg

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

29.00 USD

Year:

2012

Language:

English

Edition:

1

ISBN:

9788779701298

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779701298

See details

About this book

En række centrale politologiske begreber og temaer behandles i denne bog på de tre niveauer det drejer sig om: ideologier, demokrati, globalisering og dansk politik. Hertil kommer selvfølgelig centrale stofområder som politisk kommunikation, politiske systemer og betydningen af EU. Samtidig står de faglige kompetencer centralt i hvert kapitel hvad skal eleverne kunne efter at have arbejdet med kapitlet? Bogen tager således både kernestoffet og de faglige mål på ordet. Bogen består af 3 dele (C, B og A) og indeholder i alt 25 kapitler med en tydelig progression og hvert kapitel skåret i spiselige bidder. Det er en betingelse for køb af den engelske udgave i klassesæt, at skolen har købt et tilsvarende antal af den danske bogudgave. Politics ABC er en oversættelse af den danske lærebog Man kan have gavn af en samfundsfags-lærebog på engelsk hvis man - Som studerende vil lette overgangen fra gymnasiet til en videregående samfundsfaglig uddannelse der gør brug af meget engelsksproget materiale - Som lærer vil øge mulighederne for fagligt samspil mellem samfundsfag og engelsk, fx omkring amerikanske valg eller samfundsforhold i USA og Storbritannien - Som udlænding besøger Danmark og er interesseret i en politisk introduktion Oversættelsen er blevet til ud fra et behov for engelsksprogede lærebøger for det stigende antal klasser der bliver undervist i samfundsfag STX på engelsk. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Tips og Lotto-midlerne og Columbus-fonden.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.