Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø - Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

214.00 DKK

Store price:

238.00 DKK

You save 24.00 DKK (10%)

Year:

2019

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788778675293

Publisher:

Roskilde Universitetsforlag

eISBN:

9788778675316

See details

About this book

Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dens anvendelsesmuligheder i praksis. Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis. Sigtet med bogen er at skabe en fælles forståelse omkring etablering af problemfokus, formidlingsstrategier og rammer for samarbejdet mellem forskere og andre aktører, når arbejdsmiljøforskningen skal bringes i anvendelse på arbejdspladsen. Bogen bygger på en sammenfatning af international forskningslitteratur, som beskæftiger sig med problematikken omkring vidensmobilisering med relevans for arbejds­miljøfeltet. Sideløbende er gennemført en række seminarer, hvor centrale aktører i det danske arbejdsmiljøsystem har drøftet problemfokus, tendenser i litteraturen og udarbejdet anbefalinger til en ny fælles praksis. Bogen er henvendt til forskere, bevillingsgivende og tilsyns­førende myndigheder, forskningsformidlere (konsulenter og rådgivere) samt arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljø­professionelle på landets virksomheder.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.