1968: Studenteroprør og undervisningsrevolution

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

1968: Studenteroprør og undervisningsrevolution

1968: Studenteroprør og undervisningsrevolution -

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

101.00 DKK

Store price:

112.00 DKK

You save 11.00 DKK (10%)

Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788778675125

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788778675187

See details

About this book

Alle steder i det danske uddannelsessystem arbejder man i dag med gruppearbejde og projekter. Denne pædagogiske model har efter fem årtier vist sig at være ganske sejlivet. Men hvordan opstod den egentlig? Hvor kom den fra? Og hvorfor blev den så udbredt? 1968: Studenteroprør og undervisningsrevolution giver et detaljeret indblik i en af studenteroprørets centrale sejre, nemlig opgøret med den traditionelle universitetsundervisning. En sejr, som ikke først og fremmest var resultatet af ølkassetaler og spektakulære aktioner, men snarere de studerendes arbejde med at omforme de radikale paroler til nye studieordninger, eksamensbestemmelser og pensumlister. Med afsæt i sine egne erfaringer fra sociologistudiet i årene 1968-19175 viser Finn Hansson, hvordan det lykkedes de studerende at indføre en helt ny universitetspædagogik.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.