Migration og entreprenørskab

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Migration og entreprenørskab

Migration og entreprenørskab -

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

26.00 DKK

Store price:

29.00 DKK

You save 3.00 DKK (10%)

Year:

2019

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788776831745

Publisher:

Nyt fra Samfundsvidenskaberne

eISBN:

9788776831875

See details

About this book

Kapitel 3 i Socialvidenskab, redigeret af Bent Greve. Der er ikke én enkelt måde at beskrive, analysere og forstå den danske velfærdsstat på. Socialvidenskab præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag. Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark. Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver sociologi, økonomi, politologi og antropologi men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.