Tal, algebra og funktioner, 5. oplag

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Tal, algebra og funktioner, 5. oplag

Tal, algebra og funktioner, 5. oplag - 4.-10 klasse

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

250.00 DKK

Store price:

278.00 DKK

You save 28.00 DKK (10%)

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759317952

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759335772

See details

About this book

Del af serien Matematik for lærerstuderende. I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen og fagets reducerede timetal. I Tal, algebra og funktioner 4.-10. klasse indledes hvert kapitel med en liste over de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende kapitel, og det rundes af med en opsamling, der muliggør en evaluering af udbyttet. Således fremhæves det i hvert kapitel, hvilke kompetencer der især sigtes på at udvikle, hvilket er i samklang med de matematiske kompetencer, som står centralt både i LU13 og i det aktuelle faghæfte for grundskolen. Bogens første del omhandler Talsystemer og regneprocesser og den anden del Algebra, funktioner og modellering. Den såkaldte stofdidaktik, der er knyttet til bogens faglige emner, findes i særlige kapitler, mens det fagdidaktiske stof, der er fælles for al matematikundervisning, skal søges i to andre bøger i systemet. Matematik for lærerstuderende vandt Samfundslitteraturs lærebogspris i 2006, og siden udgivelsen i 2007 har dette systems lærebøger været de mest benyttede for linjefagene i matematik på læreruddannelserne i Danmark. De centrale bøger i systemet benyttes i både Norge og Sverige for sidstnævntes vedkommende i svensk oversættelse.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.