Samfundsøkonomi og internationale forhold

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Samfundsøkonomi og internationale forhold

Samfundsøkonomi og internationale forhold -

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

8

ISBN:

9788759330579

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759332603

See details

About this book

Samfundsøkonomi og internationale forhold, 8. udgave, er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. CBS.Bogen indeholder en gennemgang af emnerne: Introduktion til samfundsøkonomi, Erhvervsudvikling og erhvervspolitik, Arbejdsmarkedet, Den offentlige sektor, Penge- og valutamarkedet, Den globale økonomi, Internationalt samarbejde, Konjunkturbevægelser og økonomisk styring og Økonomisk udvikling og økonomisk politik. Emnerne relateres løbende til udviklingen hos verdensøkonomiens hovedaktører. Samtidig behandles de i et teoretisk perspektiv, så læseren får indblik i en række centrale teorier og modeller, der perspektiverer de udfordringer og valg, landene står over for. I forbindelse hermed er der lagt vægt på at behandle den voksende gensidige afhængighed, der følger af verdensøkonomiens globalisering, og som påvirker hvert enkelt lands økonomiske handlemuligheder.Til bogens 8. udgave er der foretaget en revision og ajourføring af 7. udgave. Blandt andet er de seneste udviklingstendenser og begivenheder i verdensøkonomien taget under behandling.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.