Situeret fremstilling

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Situeret fremstilling

Situeret fremstilling -

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

162.00 DKK

Store price:

180.00 DKK

You save 18.00 DKK (10%)

Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759331750

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759332559

See details

About this book

Undervisningen i skriftlig fremstilling i grundskolen skal udvikle alle elevers evne til at begå sig i vores demokratiske skriftsprogssamfund. Eleverne skal uddannes til at kunne håndtere mangfoldige skrivesituationer både i og uden for skolen, i fritiden og i fremtiden. Situeret fremstilling bryder med traditionel skrivedidaktik ved at påstå at fremstillingskompetence ikke læres gennem fokusering på skolske aktiviteter eller isolerede mål og færdigheder som fx stavning eller abstrakte tekstnormer. Gennem en orientering imod så vidt muligt autentiske skrivesituationer fremmes elevens literacy og forståelse for den kompleksitet som kommunikation ofte er forbundet med.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.