Dansk og den mundtlige prøve

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Dansk og den mundtlige prøve

Dansk og den mundtlige prøve - Undervisning i at undersøge og tale om tekster

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759330333

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759332443

See details

About this book

Dansk og den mundtlige prøve handler om undervisning i det, der prøves i ved den mundtlige prøve i dansk: elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, og indgå i dialog om teksten. Bogen beskriver, hvordan undervisning på samme tid kan sigte mod prøven og mod, at eleverne opnår kompetencer, som de ikke alene skal bruge til prøven, men også i livet uden for skolen som privatpersoner og borgere, i job og i fortsat uddannelse. Desuden giver bogen forslag til, hvordan læreren og eleverne bedst muligt kan forberede og gennemføre prøveform B.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.