Problemorienteret projektarbejde

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde - en værktøjsbog

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

5

ISBN:

9788759331972

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759332177

See details

About this book

Problemoreinteret projektarbejde er en værktøjsbog. Bogen har til formål at støtte studerende i at tilegne sig projekthåndværket, fra den første projektidé til det sidste punktum sættes i projektrapporten. Bogen fører læseren igennem de tre vigtige elementer i det problemorienterede projektarbejde: 1) Det problemorienterede arbejde med problemformulering, design, metoder og videnskabsteori, 2) Projektets proces, herunder vejledningssituationen og gruppeprocesser og 3) Projektrapportens indhold, normer og opbygning.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.