Familiebilleder

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Familiebilleder

Familiebilleder - Fortællinger og andre tilgange

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

198.00 DKK

Store price:

220.00 DKK

You save 22.00 DKK (10%)

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

 9788759328538

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759329962

See details

About this book

Familiebilleder er en flerfaglig bog om de nære relationer - nærmere bestemt om de måder, mennesker fra urtid til nutid har levet sammen på. Bogen trækker tråde langt tilbage, men koncentrerer sig især om at undersøge, hvad de omfattende kultur- og samfundsforandringer, der er indtruffet siden 16-1700-tallet, har betydet for familiens liv.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.