Skattemæssige afskrivninger

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivninger - - tekstdel

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

328.00 DKK

Store price:

364.00 DKK

You save 36.00 DKK (10%)

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

6

ISBN:

9788759326435

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759329788

See details

About this book

Skattemæssige afskrivninger tekstdel er en detaljeret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og statsskatteloven samt afskrivninger i specielle situationer, eksempelvis ved indtræden af skattepligt og i dødsboer. Tillige behandles reglerne om investeringsfonds samt etablerings- og iværksætterkonti. Endelig behandles også ejendomsavance samt gæld i fast ejendom.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.