Skattemæssige afskrivninger

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivninger - - skemadel

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

300.00 DKK

Store price:

333.00 DKK

You save 33.00 DKK (10%)

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

5

ISBN:

9788759326442

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759329771

See details

About this book

Skattemæssige afskrivninger  skemadel giver ved hjælp af skematiske opstillinger og taleksempler en detaljeret gennemgang af gældende regler for skattemæssige afskrivninger, herunder samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavance, opgørelse af ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom, skattemæssige afskrivninger i specielle situationer som fx ved ind- og udtræden af sambeskatning af selskaber, afskrivninger i dødsboer samt gæld i fast ejendom.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.