Familie og slægtskab

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Familie og slægtskab

Familie og slægtskab - Antropologiske perspektiver

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

224.00 DKK

Store price:

248.00 DKK

You save 24.00 DKK (10%)

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759316764

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759323427

See details

About this book

Familien spiller en central rolle både i vores selvforståelse og i vores samfundsopfattelse, men den er en konfliktfyldt størrelse. Den er en metafor for stærke følelsesmæssige og ubrydelige relationer, som i praksis ofte er problematiske og tvetydige. Familien danner derfor grundlag for mange af velfærdsstatens forsøg på at gribe ind og regulere relationer.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.