Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

158.00 DKK

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788712049708

Publisher:

Gads Forlag

eISBN:

9788712049708

See details

About this book

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi introducerer både studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, studerende på diplomuddannelse samt klinikerne til folkesundhed og epidemiologi samt epidemiologiske forskningsdesign samt kritisk læsning og analyse af forskningsartikler. Bogen tilstræber en samlet helhed, idet begreber og metoder ofte forklares ved eksempler ud fra de samme to videnskabelige epidemiologiske artikler, som analyseres eksemplarisk sidst i bogen. Der er dog enkelte overlapninger, idet nogle få begreber naturligt har skullet beskrives i flere kapitler. Derved gives læseren mulighed for at læse kapitlerne uafhængigt af hinanden.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.